Ceník

Cena za 1 hodinu bádání v archivu je 200,- Kč. Za vyhledání a překlad jednoho matričního údaje je cena 150,- Kč. Cena za cestovní aj. výdaje na matriční úřady či do archivů - dle skutečných výdajů. Cena za zpracování údajů, rešerší, studií je 150,- Kč/hod. Celková cena za zpracovaný rodokmen o 10 generacích  je 10 000,- Kč (snížení v případě nedohledání všech generací či zvýšení doplněním dalších údajů jako z gruntovních knih aj. archiválií - po dohodě). Cena za zpracování genealogického vývodu ze 16 předků je 5 000,- Kč (snížení v případě nedohledání všech předků).

Kontakt

Rodokmeny Němcová U Moštárny 303
Nepomuk 3
33503
+420732828597 nemcova.milus@seznam.cz