Genetika a genealogie

26.08.2013 21:03

Oba tyto obory spolu úzce souvisí. Jsou odvozeny ze základu slova geneze – vznik. Zkoumají to, jak jsme vznikli, jak jsme přišli na svět, co jsme zdědili od svých předků. Asi před 10 lety byl poprvé odhalen genetický obsah DNA, vědci zjistili, že nese přibližně 3 miliardy informací. Je známé, že po svých předcích dědíme určité vlastnosti, nadání, ale bohužel také špatné sklony či nemoci. Kdysi Bert Hellinger objevil tzv. rodinné konstelace – jak vztahy příslušníků rodiny ovlivňují životy v dalších generacích a dal návod, jak lze tyto vztahy napravovat. Jeho žák Franz Ruppert tuto teorii rozvinul o vliv traumatu na rodinné konstelace. Nedávno jistý psycholog řekl názor, že jsme utkáni z představ a snů našich předků. A já se domnívám, že svým životem můžeme napravit mnohé z minulých generací a ovlivnit život náš i příštím generacím. Říká se, že některé události v rodině mohou ovlivnit až 4 další generace. Z genealogických pátrání se mně potvrzuje, že jisté věci (např. předčasná úmrtí, nemanželské děti apod.) se často opakují několik generací za sebou nebo např. každou druhou generaci. Myslím si, že každý z nás má šanci kruh uzavřít, přijmout své předky takové, jací byli, sklonit se před nimi a nechat proudit lásku tak, aby rodina byla šťastná a všem se dobře dařilo.

Kontakt

Rodokmeny Němcová U Moštárny 303
Nepomuk 3
33503
+420732828597 nemcova.milus@seznam.cz